Het onderstaande is van toepassing op Vrouwenstyle.nl. Door de website van Vrouwenstyle.nl te gebruiken stemt u in met deze privacy verklaring.

Privacy verklaring Vrouwenstyle.nl onderdeel van ZBSEO

Vrouwenstyle.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken.

Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.

Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

  • Wij zijn niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.
  • Wij geven geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op dit systeem werd geraadpleegd of die via dit systeem werd uitgewisseld.
  • Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site.

Vrouwenstyle.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Cookies

Vrouwenstyle.nl maakt gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites gebruikt kunnen worden om gebruikerservaringen te verbeteren. Door het plaatsen van cookies kunnen we jou als gebruiker een optimale ervaring bieden én leren hoe we onze informatie beter aan kunnen laten sluiten op je behoeften. Met behulp van deze cookies verzamelen we informatie over het gebruik van onze website. Ook delen we deze informatie met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die ze over je hebben mogen verzamelen. In onze privacy statement leggen we je verder uit welke data we verzamelen, hoe we die data verzamelen en wat we ermee doen.

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Wat doet Vrouwenstyle.nl met uw gegevens?

Vrouwenstyle.nl verzamelt persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten op het gebied van online marketing en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Als u een contact- of nieuwsbriefinschrijvings formulier op de website invult, of ons een e-mail of sollicitatie stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Daarbij worden de volgende bewaartermijnen gehanteerd:

Type gegevens + bewaartermijn

  • Contactformulier – 4 jaar
  • Nieuwsbriefinschrijving – tot afmelding van de nieuwsbrief
  • Sollicitaties/CV’s – 2 jaar
  • Overige aanvragen – 4 jaar
  • Klantgegevens – 7 jaar

Met de nieuwsbrief willen wij geïnteresseerden informeren over nieuws op het gebied van online marketing. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ons contactformulier, dan verwijderen wij deze informatie.

Als relatie van Vrouwenstyle.nl heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, wijzigen we deze gegevens graag. Daarnaast kunt u ons schriftelijk of per e-mail op de hoogte stellen, indien u niet benaderd wilt worden met informatie over onze diensten of uw gegevens wenst te laten verwijderen. Dit kan via ons contactformulier.

Vrouwenstyle.nl verkoopt gegevens niet

Vrouwenstyle.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Vrouwenstyle.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Noodzakelijke cookies helpt Vrouwenstyle.nl bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Privacy statements van derde partijen

Op de website van Vrouwenstyle.nl staan een aantal links naar websites van andere organisaties. Vrouwenstyle.nl draagt geen verantwoording met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Wij raden u aan de Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Alle gegevens die door Vrouwenstyle.nl worden verzameld, zullen vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet kenbaar worden gemaakt aan derden. De informatie die u aan de Vrouwenstyle.nl geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Het doel van het registreren van persoonsgegevens door Vrouwenstyle.nl is het in kaart brengen van de activiteiten, problemen en onderwerpen welke spelen tussen consumenten en webwinkels alsmede van het eventueel kunnen leveren van redactionele en commerciële informatie aan onze bezoekers.

De site bevat links naar andere sites en sites van business partners die niet tot de Vrouwenstyle.nl behoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van zulke sites.

Vrouwenstyle.nl zal naar aanleiding van een verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit de database verwijderen. Indien u nog vragen heeft over deze privacy verklaring, de site van Vrouwenstyle.nl of uw ervaringen met de site, dan kunt u contact met opnemen via ons contactformulier.

Veiligheid

Vrouwenstyle.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Vrouwenstyle.nl.

Wijzigingen en vragen

Vrouwenstyle.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Vrouwenstyle.nl adviseert u regelmatig dit privacy statement te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Heeft u vragen of opmerkingen over de privacy verklaring van Vrouwenstyle.nl. Neem dan contact op.